“Entuziastu Pludmales Volejbola Līga 2015/2016”

 

NOLIKUMS 

 

 

1.      MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

1.3  Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas ziemas sezonā

1.4  Noskaidrot 2015/2016. gada ziemas sezonas pludmales volejbola labākās komandas vīriešu konkurencē.

1.5  Apvienot amatieru komandas vienotā pludmales volejbola līgā Latvijā.

 

2.      VIETA UN LAIKS

2.1 Entuziastu Pludmales Volejbola Līga 2015/2016 norisināsies no 2015. gada novembra līdz 2016. gada maijam, Rīgā, Pludmales sporta centrā “Brazīlija”.

2.2 Līgas spēles notiks vienu vai divas reizes mēnesī, svētdienā, spēļu grafiki un kalendārs būs apskatāms mūsu mājas lapā www.epvl.lv

 

3.      LĪGAS VADĪBA

3.1 “Entuziastu Pludmales Volejbola Līgu 2015/2016” organizē SIA “Volejbolatvia” līgas vadība, Mārtiņš Kirsānovs T. 20228873, e-pasts : martins@vissvolejbolam.lv

 

4.      DALĪBNIEKI

4.1  Līgā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti, bez vecuma ierobežojuma.

4.2 Pirmā līgā nevar spēlēt tie, kas 2015. gada sezonā atrodas Latvijas pludmales volejbola kopējā reitinga TOP100. Augstākā līgā ierobežojum nav, drīkst spēlēt visi pludmales volejbola interesenti.

4.3 Sezonas laikā, līgā piedalās visi interesenti, vīriešu konkurencē.

4.4  Minimālais komandu skaits vienā līgā 8 komandas,  maksimālais komandu skaits vienā līgā vīriešu konkurencē, 48 komandas.

4.5  Komanda drīkst pieteikt, maksimāli trīs spēlētājus, neieskaitot pamatsastāvu,  kas komandā ir rezerves spēlētāji, rezerves spēlētājus var pieteikt visu sezonu.

4.6  Komandas pamatsastāvā spēlē divi dalībnieki,pamatsastāvs ir tie spēlētāji, kuri tiek reģistrēti pieteikuma anketā sezonas sākumā.

4.7  Lai komanda drīkstētu startēt izslēgšanas spēlēs, tad ar pamatsastāva spēlētāju jābūt nospēlētam vismaz 60 % regulārās sezonas spēles vai jābūt  procentuāli lielākam pārsvaram nekā rezerves spēlētājam. Rezerves spēlētājs nedrikst piedalīties fināla spēlēs.

4.8  Viens dalībnieks, ( pamatsastāvs vai rezerve ) drīkst startēt tikai vienā EPVL 2015/2016 sezonas komandā.

4.9  Komandā sezonās laikā spēlē tikai pieteiktais pamatsastāvs vai, ja nepieciešams, rezerve.

 

5.      REĢISTRĒŠANĀS UN FINANSES

5.1 Pieteikšanās līgai notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu, kas ir pieejama mūsu mājas lapā www.epvl.lv/pieteikums/

5.2 Reģistrēšanās līgai notiek no 2015. gada 16.septembra līdz 2015. gada 16.oktobrim.

5.3 Dalības maksa par vienu sezonu, vīriešiem 370 Euro, ja reģistrējas no 2015.gada 16.septembra līdz 2015.gada 16.oktobrim un veic pilnu maksājumu vienā reizē.Dalības maksa 400 Euro ir  tad, ja maksājumu vēlas sadalīt. Skat. Punktu 5.4 

5.4  Dalībniekiem pēc reģistrēšanās jāveic 25% ( 100 Euro ) apmaksa no dalības maksas, atlikušo summu var apmaksāt līdz regulārās sezonas beigām. ( līdz izslēgšanas spēļu sākumam ).

5.5   Dalība čempionātā pilnībā ir apstiprināta tad, kad tiek atsūtīts reģistrēšanās pieteikums un pilnībā vai daļēji iemaksāta dalības maksa SIA kontā.

5.6  Pirms summas iemaksas kontā, dalībniekam uz līgas e-pastu ( martins@vissvolejbolam.lv) jāatsūta rekvizīti, lai līgas vadība var izrakstīt rēķinu par dalību čempionātā.

5.7  Rekvizīti : SIA “Volejbolatvia”, LV08RIKO0002013222739, AS DnB NORD, Uzvaras prospekts 17 – 54, Baloži, LV – 2128, Reģ. nr.40103484921.

5.8  Katrs līgas dalībnieks gan pamatsastāvs, gan rezervists ar savu dalību līgā apstiprina ka ievēros visus noteikumus, kas aprakstīti EPVL 2015/2016 nolikumā.

 

 

6.      IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

6.1 Entuziastu Pludmales Volejbola Līga 2015/2016 norit pēc atvieglinātiem starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.

6.2 Sezonas spēles notiek trīs kārtās ( 1.kārta,2.kārta,fināls ).  1.kārtā visas pieteikušās komandas tiek sadalītas divās grupās, katra grupa izspēlē vienu apļa sistēmu. Vadoties pēc pirmās kārtas spēlēm komandas kvalificējas 2.kārtai. Otrajā kārtā komandas tiek sadalītas divās grupās ņemot vērā pirmās kārtas rezultātus, no katras grupas četras labākās komandas izveido otrās kārtas A divīziju,bet pārējās komandas izveido otrās kārtas B divīziju. 2.kārtā tiek aizvadīta viena apļa sistēma. Finālā no A divīzijas kvalificējas sešas labākās komandas,bet no B divīzijas kvalificējas divas labākās. Finālā komandas izveido divmīnusa sistēmu astoņām komandām. Fināla dienā komandas tiek izliktas, vadoties pēc otrās kārtas iegūtām vietām. 

6.3 Ja viens no pamatsastāva spēlētājiem tiek/ir traumēts un komanda ir iekļuvusi lielajā finālā, tad fināla dienā komandā drīksts spēlēt rezerves spēlētājs, ja traumētais spēlētājs līgas vadībai uzrāda ārsta zīmi vai norīkojumu/aizliegumu sportot un rezervists ir sezonas laikā aizvadījis vismaz 5 spēles. 

 

7.      SPORTA FORMAS

7.1  Komandas spēlē vienādās krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem.

7.2  Līgā aizliegts startēt ar citu čempionātu, turnīru vai līgu krekliem 

7.3  Līgā aizliegts startēt bez sporta krekla.

7.4  Sezonas sākumā komanda iegādājas līgas kreklu ar kuru startē visu sezonu vai ja komandai ir savs krekls, kas atbilst līgas noteiktajiem kritērijiem ( skat. nolikuma punktu 7. )

7.5  Viena sporta krekla cena 15 EUR ( vienreizējs maksājums ).

7.6  Komandai visas sezonas garumā obligāti ir jāstartē ar savas komandas sporta kreklu.

 

 

8.      PUNKTU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

8.1  Katrai komandai par aizvadīto līgas spēli tiek piešķirts attiecīgs punktu skaits atkarībā no aizvadītās spēles rezultāta. 2-0 ( 3 punkti ), 2-1 ( 2 punkti ), 1-2 ( 1 punkts ), 0-2 ( 0 punkti ) Neierašanās uz spēli (bez iepriekšēja brīdinājuma) soda nauda 30 EUR.

8.2 Galīgo vietu sadalījumu grupā/regulārā sezonā, ja kopējais punktu skaits ir vienāds nosaka :

Kopējā uzvarētu/zaudētu setu attiecība

Savstarpējā spēle

 

9.      STRĪDUS SITUĀCIJAS

9.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.

9.2 Strīdus situāciju gadījumā organizātori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

10.   MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

10.1 Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.

10.2 Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.

 

 

11.   REZULTĀTI

11.1 Līgas nolikums, kalendārs, grafiki, bildes, video rezultāti, statistika būs pieejami mājas lapā www.epvl.lv

11.2 Kopvērtējuma līderis sezonas garumā tiek iekļauts vērtēšanā tikai tad, ja ir aizvadījis vismaz 4 sezonas spēles. 

 

12.  APBALVOŠANA

12.1 Entuziastu Pludmales Volejbola Līgas 2015/2016 regulārās sezonas katras līgas uzvarētājs tiek apbalvots ar medaļām un pārsteigumu balvām no atbalstītājiem un 300.00 EUR naudas balvu.

12.2 Entuziastu Pludmales Volejbola līgas 2015/2016 kopējais balvu fonds 600 EUR. 

12.3 Entuziastu Pludmales Volejbola Līgas otrās vietas ieguvējs saņem 200 EUR naudas balvu un trešās vietas ieguvēji saņem 100 EUR naudas balvu,kā arī medaļu un patīkamu pārsteigumu no atbalstītājiem

12.4 Līgas labākie spēlētāji katru mēnesi tiks apbalvoti ar pārsteigumu balvām.

12.5 Sezonas noslēgumā labākās kategorijas ( bloķētājs, aizsargs, uzbrucējs, servētājs,MVP,vērtīgākā komanda ) saņems balvu un pārsteigumu no atbalstītājiem.

12.6 Naudas balva tiek pārskaitīta trīs nedēļu laikā no fināla dienas. Attiecīgi katram spēlētājam individuāli uz viņa norādīto bankas kontu.

 

 

13.  AIZLIEGUMI

13.1 Līgas sabraukuma laikā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, kā piemēram alkoholu, narkotikas u.c. vielas.

 

14.  SODA SANKCIJAS

14.1 Ja komanda sezonas vidu izstājas no līgas, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti ( 0:2 ).

14.2 Samaksātā nauda par sezonu netiek atgriezta.

14.3 Ja komanda nav pilnībā apmaksājusi dalību, bet izstājas vai tiek izslēgta no līgas, tad viena mēneša laikā no izstāšanās/izslēgšanas brīža ir jāveic pilna sezonas apmaksa.

14.4 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma ( 24 stundas pirms pirmās spēles ), tiek pieškirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām dienas spēlēm un komanda sedz laukuma nomu, kā arī divu nākamo spēļu izlaišana, par kurām tiek pieškirti tehniskie zaudējumi.

14.5 Ja tiek pārkāpts nolikuma 13.1 punkts, tad komanda vai līgas dalībnieks tiek brīdināts, ja pārkāpums atkārtojas, komanda tiek izslēgta no līgas un stājas spēkā nolikuma 14.1 un 14.2 punkts.

14.6Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm un stājas spēkā 14.4 punkts.

14.7Ja komanda laicīgi paziņo par neierašanos uz spēli ( vismaz 3 dienas ), tad komanda drīkst neizspēlētās spēles aizvadīt ārpus līgas laika, sedzot ar to visas saistītās izmaksas, kā arī spēlēm jātiek izspēlētām līdz nākamā grafiku spēļu sākumam, ja tas netiek izdarīts, tad komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums par neaizvadītām spēlēm.

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Mārtiņš Kirsānovs
  20228873
  martins@vissvolejbolam.lv
 • Jogita Kirsānova
  25704144
  jogita@vissvolejbolam.lv
 • Kaspars Fridrihsons (tehniskā organizācija)

 • Kristīne Krūzmane (galvenā tiesnese, koordinatore)

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv